<B>Logeerhuis Heerenveen</B> Sinds november 2004 is in de gemeente Heerenveen het logeerhuis ít Utfanhuzersplakje gestart. Dit logeerhuis is voor kinderen met ADHD,PDD-NOS en andere aan autisme verwante contact stoornissen. <A HREF="http://www.logeerhuisheerenveen.nl">Logeerhuis Heerenveen</A><BR>Kijk op <U>www.logeerhuisheerenveen.nl</U>
> LinkLib.nl > Heerenveen > Meer Heerenveen links